Wettelijke eisen voor facturen

Wettelijke rente berekenen

Bedrijven zijn verplicht om aan klanten facturen te sturen voor de producten of diensten die zij afnemen. De facturen moeten aan een fors aantal wettelijke richtlijnen voldoen. Er moet ten eerste een datum en een factuurnummer op staan, en het moet duidelijk zijn van welk bedrijf, inclusief contactgegevens, de factuur afkomstig is. Daarnaast is de betalingstermijn of de datum waarop het geld moet zijn overgemaakt verplicht. Je moet ook de wettelijke rente berekenen en die, net als de nettoprijs, op de factuur zetten. Tenslotte zijn het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel en het bankrekeningnummer naar het geld naartoe moet worden overgemaakt verplichte gegevens.

Handige tool voor renteberekening

CBMK is gespecialiseerd in de financiële aspecten waar bedrijven mee te maken hebben. Op allerlei gebieden wordt er ondersteuning geboden. Dat kan zijn op het gebied van informatievoorziening, zoals inzichtelijk maken of een beoogd partnerbedrijf of een grote klant wel kredietwaardig zijn. CBMK kan ook helpen om de financiële administratie correct op te zetten. Vooral de debiteurenadministratie kan soms voor hoofdbrekens zorgen. Vandaar dat er een aantal FAQ’s op de website te vinden zijn over incassotrajecten en faillissementsprocedures. Er is ook een tool waarmee je de wettelijke rente berekenen kan.

Wettelijke rente berekenen

Hoe werkt de tool?

Om de tool te gebruiken moet een aantal gegevens worden ingevoerd. Ten eerste is dat het factuurbedrag. Vervolgens wordt geselecteerd om welk soort rente het gaat. Je hebt keus uit de samengestelde en niet samengestelde opties: handelsrente, niet handelsrente en contractuele rente. Bij de contractuele rente moet je nog invullen welk rentepercentage is afgesproken. Tenslotte worden de factuurdatum en de einddatum tot wanneer de rente moet worden berekend ingevuld. Klik vervolgens op ‘Berekenen’ en je ziet hoe hoog de wettelijke rente is die mag worden berekend.

Meer verhalen