Wat zegt de Arbowet over de BHV

Als bedrijfshulpverlener (BHV’er) heb je kennis van levensreddende handelingen, ontruiming, alarmering, brand bestrijding en communicatie. Het is goed om als bedrijf een of meerdere medewerkers een BHV opleiding te laten volgen, zodat je een gezonde en veilige werkomgeving creëert. Het is zelfs verplicht om BHV’ers binnen je bedrijf te hebben. Dit staat vastgelegd in de Arbowet. Dit is de wet- en regelgeving waarin staat dat werknemers veilig en gezond moeten kunnen werken. Hierin staat waar bedrijven aan moeten voldoen om veiligheid aan hun medewerkers te bieden. Een van de aspecten is het hebben van een BHV’er. Het verschilt per organisatie hoeveel BHV’ers het bedrijf in dienst moet nemen. Dit wordt mede bepaald door een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Artikel 3 van de Arbowet geeft aan dat de werkgever beleid moet maken om zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden te creëren. Veiligheid speelt daarin een grote rol. In artikel 15 staat dat de werkgever zich mag laten ondersteunen door deskundige BHV’ers. Hierin staat ook omschreven wat de taken zijn en welke verplichtingen de organisatie heeft met betrekking tot het opleiden van BHV’ers. De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de wettelijke taak om op basis van de Arbowet te controleren of een werkgever zich houdt aan de BHV-verplichtingen. Als een calamiteit of bedrijfsongeval zich voordoet met slachtoffers dan kunnen de inspectie SZW en de verzekeringsmaatschappij een onderzoek instellen. Dit kan gevolgen hebben op onder meer de aansprakelijkheid en hoogte van schadevergoeding vanuit de verzekeraar.

BHV cursus bij G4S

Het is dus verplicht om een of meerdere medewerkers op te leiden tot BHV’er. Bij G4S Safety solutions vind je een BHV opleiding, die gegeven wordt door ervaren en deskundige instructeurs. Je leert over ontruimen, alarmeren, brand bestrijden, communiceren en levensreddende handelingen. Een goed opgeleide BHV’er is goed voor de bedrijfscontinuïteit. Het belangrijkste is dat je letsel bij slachtoffers kan voorkomen of beperken, maar daarnaast ook schade aan het gebouw of de goederen kan voorkomen of beperken. Als werkgever doe je er goed aan om meerdere medewerkers een BHV opleiding van G4S te laten volgen.